Evak EUBR – pompy do od...

Jedną z pomp zatapialnych dostarczanych przez firmę Evak, jest pompa Evak EUBR przeznaczona do odwadniania do sucha. Jest to jednofazowa pompa przystosowana do usuwania resztek wody z płaskich powierzchni, zalanych pomieszczeń, niecek basenowych, itp. Pompy Evak EUBR pozwalają na...

Pompy zatapialne z seri...

Pompy zatapialne z serii Evak EUB to pompy o wszechstronnym zastosowaniu. Możliwe jest ich wykorzystanie zarówno w budownictwie, przy pracach związanych z odwadnianiem wykopów, jak i użytku prywatnym. Trafiają także do pracy w kopalniach odkrywkowych, gdzie zapewniają pozbywanie...